0499 - 21 54 54

Wat is een miskraam.

Een miskraam is het verlies van een niet-levensvatbare vrucht in de eerste 16 weken van de zwangerschap.

Vaginaal bloedverlies en/of buikpijn zijn meestal de eerste tekenen van een miskraam.

Bloedverlies komt regelmatig voor bij een zwangere vrouw. Men spreekt van een dreigende miskraam. Een zwangerschap waarbij bloedverlies optreedt, zal niet altijd eindigen in een miskraam.

Uiteindelijk zal 1 op de 10 zwangerschappen eindigen in een miskraam.

 

Oorzaak van een miskraam

Meestal wordt een miskraam veroorzaakt door een fout die optreedt bij de bevruchting van de zaadcel met de eicel. Dit veroorzaakt dan een ernstige chromosoomafwijking in de vrucht, waardoor de vrucht niet levensvatbaar is. Chromosomen zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van een vrucht naar een kind. Bij een ernstige chromosomenafwijking is een goede ontwikkeling dus onmogelijk. De vrucht wordt niet goed aangelegd en de natuur vindt als het ware een logische oplossing; het groeit niet verder en het lichaam stoot het af. In de regel gaat het hier niet om erfelijke afwijkingen, zodat er geen gevolgen zijn voor een volgende zwangerschap.

 

Verschijnselen en het beloop bij een dreigende miskraam.

Vaginaal bloedverlies of buikpijn zijn de eerste tekenen van een dreigende miskraam.

Het patroon, de duur en de hevigheid van het bloedverlies evenals de buikpijn kunnen verschillen en kunnen niet alles voorspellen over de uitkomst van de zwangerschap: bij vaginaal bloedverlies blijft de kans groot dat de zwangerschap doorgaat en dat er uiteindelijk een gezond kind wordt geboren.

Over het algemeen is het bloedverlies in de eerste week hevig; 2 maandverbanden doordrenkt met bloed per dag. Het bloedverlies gaat vaak gepaard met bloedstolsels ( donkerrode kleur en gladde vorm ). Vaak treedt samen met het bloedverlies ook buikpijn op en deze is meestal het heftigst op de derde dag van het bloedverlies. De pijn kan uitstralen tot in de rug of de bovenbenen en kan op weeen lijken. Na 8 dagen verminderen beiden meestal sterk. Zwangerschapsverschijnselen of -gevoel zoals gespannen borsten en misselijkheid nemen meestal af vlak voor een miskraam. Bij de helft tot driekwart van de vrouwen vindt uitstoting van het vruchtje plaats binnen 1 week.

Soms duurt deze periode langer. In de meeste gevallen is het vruchtje niet aanwezig of herkenbaar als een klein mensje, maar worden bloedstolsels met een vruchtzak gezien. De vruchtzak is herkenbaar als een met vocht gevuld blaasje met een vlezig omhulsel, dat gedeeltelijk met roze vlokken is bekleed.

Bij 6 weken zwangerschap is de vrucht 6 mm, bij 8 weken ruim 1 cm, bij 12 weken 7 cm en bij 16 weken 15 cm. Als de vrucht uitgestoten wordt, is deze meestal kleiner dan past bij de duur van de zwangerschap, omdat het al eerder gestopt is met groeien.

Wanneer het vruchtje is uitgestoten, neemt het bloedverlies en de buikpijn geleidelijk in ongeveer 1 week af en voelt men zich opmerkelijk beter. Wanneer het vruchtje niet geheel is uitgestoten zal het bloedverlies en de buikpijn tijdelijk ophouden, maar daarna weer terugkomen. We bespreken dan met je het vervolg . Als we denken dat de miskraam compleet is laten we altijd na enkele weken een echo maken om te zien of de baarmoeder ‘schoon ‘ is .

 

Welk onderzoek is mogelijk.

De verloskundige zal bij bloedverlies of buikpijn eerst een aantal vragen stellen, over het bloedverlies, over eventuele buikpijn en/of andere klachten. Dit gesprek kan in principe telefonisch plaatsvinden, waarin adviezen kunnen worden gegeven.

Een zwangerschapstest is niet zinvol , omdat het zwangerschapshormoon in de urine ook lange tijd aantoonbaar blijft bij een miskraam.

 

De verloskundige zal over het verloop van het bloedverlies en de buikpijn voorlichting geven en hierbij de instructies geven.

 

Bij de volgende verschijnselen is het verstandig om eerder contact op te nemen met de verloskundige voor een tussentijdse controle:

  • Toename in bloedverlies (meer dan 2 maandverbanden per dag doordrenkt met bloed)
  • Toename in pijn of constante pijn
  • koorts > 38 C
  • ongerustheid

Een echo-onderzoek wordt verricht om meer duidelijkheid te krijgen over het bloedverlies . De verloskundige kan een echo bij je maken en bespreekt samen met je wat het beste termijn van de zwangerschap is om dit te doen .  Bedenk hierbij dat een echo-onderzoek niets verandert aan de uitkomst van de zwangerschap en dat dit geen invloed heeft op de stappen die worden ondernomen, namelijk het natuurlijk verloop afwachten.

 

Wat te doen als de miskraam is vastgesteld.

Omdat de oorzaak van een miskraam meestal een aanlegstoornis is, is een behandeling niet mogelijk. Medicijnen of maatregelen zoals bedrust of stoppen met werken zijn zinloos. Een miskraam kan ook niet komen door bijvoorbeeld sporten of vrijen.

Hoewel een behandeling ontbreekt, bestaat er wel een keuze tussen 2 manieren waarop de miskraam kan plaatsvinden:

  • afwachten tot de miskraam spontaan optreedt
  • medicijnen (vaginale tabletten) via de gynaecoloog die een miskraam op kan wekken
  • curettage, een ingreep waarbij onder verdoving het zwangerschapsweefsel via de schede en de baarmoederhals wordt verwijderd.

 

Meestal verloopt een miskraam spontaan zonder complicaties en zonder dat medisch ingrijpen medisch gezien echt nodig is. Afwachten is veilig en door het natuurlijke verloop de eerste week af te wachten kan tot 40% van de curettages worden voorkomen. Het natuurlijk verloop afwachten heeft de voorkeur . Je bepaalt echter zelf wat het beste bij je past. De keuze is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Bespreek het beleid met de verloskundige ; weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af en neem enkele dagen bedenktijd. Ook is een tussenoplossing altijd mogelijk, zoals enige dagen afwachten (bijvoorbeeld een week) en dan alsnog vaginale tabletten of een curettage . Wij regelen na afwachten dan op korte termijn een consult voor je bij de gynaecoloog. Probeer zelf je wensen en verlangens aan de verloskundige kenbaar te maken, zodat het voor je op een passende wijze gebeurt.

 

Lichamelijk herstel

Het lichamelijke herstel na een spontane miskraam of curettage is meestal vlot. Gedurende 1 tot 2 weken is er nog wat bloedverlies en bruine afscheiding. Nadat het bloedverlies is gestopt, is het lichaam voldoende hersteld om weer opnieuw zwanger te worden. Zwanger worden wordt door een miskraam namelijk niet bemoeilijkt. De menstruatie komt na ongeveer 6 weken weer op gang, maar dit kan ook een paar weken eerder of later zijn. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de vrouwen na een miskraam binnen 4 maanden weer zwanger is.

 

Emotioneel herstel

Voor veel vrouwen is een bloeding in het begin van de zwangerschap moeilijk ,omdat dit veel onzekerheid met zich meebrengt over de zwangerschap. Wanneer er een miskraam optreedt kan het verdriet diepgaand zijn. De miskraam betekent een streep door de toekomst en het brengt een abrupt einde aan alle plannen en fantasieen over het verwachte kind. Een miskraam komt meestal heel onverwacht, waardoor veel vrouwen aanvankelijk nogal geschokt en vol ongeloof reageren. Een klein deel van de vrouwen heeft een voorgevoel gehad , dat het niet goed zat. Verdrietige gevoelens zijn het meest intens binnen de eerste 4-6 weken en verdwijnen meestal bij 3-4 maanden. Bij sommige vrouwen bestaan deze gevoelens nog na 3-4 maanden. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 50 % van de vrouwen een verwerkingsproces had van minstens een jaar en 20-25% na 1,5 jaar het verlies niet van zich had afgezet.

 

Naast gevoelens van verdriet kunnen er andere gevoelensbestaan zoals schuld, ongeloof, boosheid, een gevoel van leegte, falen van het eigen lichaam of jaloezie naar andere zwangere vrouwen toe. Deze gevoelens komen zeker in het begin veel voor en zijn zeer begrijpelijk. Er is tijd nodig om deze gevoelens te verwerken en er is geen reden ze te ontkennen of weg te stoppen. Evenmin is er reden voor schaamtegevoelens.

 

Tot slot:

In deze informatie is het normale verloop van een (dreigende) miskraam beschreven, wat er kan gebeuren als een miskraam is vastgesteld en welke gevoelens een rol kunnen spelen. Hierop kunnen altijd uitzonderingen bestaan, waardoor het verloop anders kan zijn. Wanneer er nog vragen zijn na het lezen van de informatie of wanneer je ongerust bent, neem bij vragen altijd contact op;

0499 – 21 54 54

Verloskundigenpraktijk Linde Tamboer 4, 5684 DB Best De Loop 67, 5688 EW Oirschot T 0499 - 21 54 54

© ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK LINDE - BEST-OIRSCHOT - Webdesign HZ