Nieuwsbrief

 

Corona update Verloskundigenpraktijk Linde Best-Oirschot 15-06-2020

 

Beste cliënten en partners,

 

We zijn blij jullie te mogen melden dat er vanaf maandag 15 juni weer een aantal versoepelingen zijn in de richtlijnen omtrent corona in de geboortezorg.

Na uitgebreid overleg tussen de verloskundigen in de regio, de ziekenhuizen en Diagnostiek voor U zijn de volgende afspraken gemaakt.

 

- Partners mogen weer bij alle echo’s op de praktijk aanwezig zijn

- Partners mogen weer aanwezig zijn bij de intake en het bevalgesprek

- Alle reguliere kraamvisites mogen weer thuis plaatsvinden

 

Partners zijn welkom bij bovenstaande afspraken, maar de voorkeur blijft om alleen te komen. Maak hier dus zelf een afweging in.

Helaas geldt nog altijd wel de maatregel om alleen naar de controle op het spreekuur te komen, dus zonder partner en/of kinderen.

 

We willen je vragen tijdens de afspraak en in de wachtkamer zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van ons en elkaar te houden en daarnaast alert te blijven op eventuele verkoudheids-, luchtweg- of griepklachten en/of koorts. Bel in geval van deze klachten even voor overleg maar kom niet naar de praktijk! We zullen samen kijken naar de mogelijkheden.

 

Zodra er weer wijzigingen zijn, dan brengen we jullie hier meteen van op de hoogte.

 

Warme groet,

Team Linde

 

 

 

 

Corona update Verloskundigenpraktijk Linde Best-Oirschot 17-4-2020

 

 

Beste cliënten en partners,

 

We proberen jullie zo goed mogelijk up to date te houden van veranderingen in de verloskundige zorg, veroorzaakt door het corona virus.
Ten opzichte van onze vorige update zijn er amper veranderingen te melden. Mochten er grote veranderingen zijn die voor jullie van toepassing zijn dan zullen we jullie hiervan natuurlijk tijdig op de hoogte brengen.

 

  • De eerder verstuurde update (zie hieronder) met adviezen en maatregelen die we dienen te nemen betreft Corona blijven voorlopig gehandhaafd.
  • Mocht je graag tussentijds een telefonische controle wensen dan kun je dit natuurlijk altijd aan ons melden (onze assistente Rifka is iedere werkdag bereikbaar tussen 8.00 - 11.30 uur op telefoonnummer  0499-21 54 54 optie 1
  • Wij hebben op de praktijk geen capaciteitsproblemen, hetzelfde geldt voor de ziekenhuizen  waarmee wij samenwerken; het Catharina ziekenhuis Eindhoven en Maxima Medisch centrum Veldhoven.
  • Om ons team in deze tijd en de vakantie periode te versterken zijn er tot en met de zomervakantie 2 extra verloskundigen werkzaam in onze praktijk; Sabine Rutjens en Evi Vlassak.

 

 

Warme groet,
Team Linde

 

 

 

 

Corona update  verloskundigenpraktijk Linde Best-Oirschot 20-03-2020

 

 

Beste cliënten en partners,

 

 

We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van veranderingen in verloskundige zorg, veroorzaakt door het Corona virus.

 

We begrijpen volkomen dat het Corona virus veel onrust geeft, zeker in deze hele bijzondere periode in jullie leven. Het maakt je kwetsbaar in een periode waarin je zoekt naar veiligheid en rust.

 

Waar wij als praktijk normaliter staan voor persoonlijk contact, en juist veel tijd besteden aan samen in gesprek gaan, worden we nu gedwongen om onze zorg te organiseren op een efficiënte manier, met zo kort mogelijke contactmomenten.

We doen onze uiterste best om, waar mogelijk telefonisch, jullie vragen persoonlijk te beantwoorden en aandacht te hebben voor jou en je kindje op komst.

 

Als praktijk volgen we de landelijke adviezen op die ons vanuit onze beroepsgroep KNOV en het RIVM voorgeschreven worden.

 

We staan in direct contact met het Catharina ziekenhuis Eindhoven en het MMC Veldhoven betreffende actuele ontwikkelingen binnen de geboortezorg.

 

Voor komende week ( 23 tm 27 maart) zullen wij met iedereen die deze week een afspraak gepland heeft staan, persoonlijk telefonisch contact opnemen. ( uiterlijk 1 dag vantevoren., dit kan ook in het weekend zijn, mogelijk met anoniem nummer). We bespreken je vragen, geven uitleg waar nodig, en plannen je controles door naar het nieuwe schema.

 

Lees onderstaande aandachtig door!

 

Veranderingen in zorg tijdens zwangerschap:

 

Echoscopie:

 

De 1e echo in de zwangerschap zal gemaakt worden vanaf 10 weken zwangerschapsduur.

Indien er nu nog een echo onder de 10 weken gepland staat, dan zal deze vervallen.

 

De echo 13/ 14 weken komt te vervallen.

 

De overige echo’s zullen voortgang vinden, daar deze een medische noodzaak hebben.

 

Zwangerschapscontroles:

 

De controles zullen plaatsvinden volgens een schema, waarbij veiligheid en zorg voor moeder en kind gewaarborgd worden.

Kom alleen, zonder partner, naar alle controles en echo’s op de praktijk.

 

10 weken : praktijkbezoek voor echo

  Telefonische intake + uitleg mbt onderzoeken

16 weken:  praktijkbezoek

20 weken:  SEO ( uitgebreide echo) op praktijk

27 weken: praktijkbezoek

31 weken: praktijkbezoek

35 weken: praktijkbezoek

37 weken; Praktijkbezoek

39 weken: Praktijkbezoek

40 weken: Praktijkbezoek

41 weken; Praktijkbezoek

 

Natuurlijk zal er altijd een controle plaatsvinden indien dit medisch nodig is.

 

Bloedprikken:

 

Op dit moment vindt al het bloedonderzoek plaats bij Diagnostiek voor U, Locatie Boschdijk.

Vele kleine locaties zijn gesloten.

Je kunt alleen op afspraak  terecht: tel nr 040-2141202

 

 

Bevallen in het ziekenhuis:

 

Op dit moment is het  mogelijk om poliklinisch  in het ziekenhuis te bevallen.

Voordat we naar het ziekenhuis mogen, zal aan ons gevraagd worden of je klachtenvrij bent.

Indien er wel klachten  zijn, zullen er beschermende maatregelen genomen worden.

 

Tijdens de bevalling mag alleen je partner aanwezig zijn.

 

Er mag geen bezoek ontvangen worden in het ziekenhuis.

 

Overweeg een thuisbevalling, indien er geen medische reden is om naar het ziekenhuis te gaan. Wij zijn kundig en ervaren in  het begeleiden van een bevalling thuis. In je eigen omgeving heb je geen contactmomenten met anderen, dus minste risico!

 

Zorg in het kraambed:

 

In het kraambed hebben we in de ochtend telefonisch overleg met jou en/of kraamverzorgende, alleen indien nodig komen we bij je thuis langs.

 

Tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgster mag er geen visite ontvangen worden.

 

En tot slot… deze adviezen blijven van belang:

 

Kom ALLEEN naar de controles en de echo’s op de praktijk.

 

Kom niet naar de praktijk als je klachten hebt, maar BEL ons!

 

Bewaar 1,5 meter afstand ( ook in de wachtkamer)

 

De controle is zo kort mogelijk, informatie overdracht en vragen zullen telefonisch besproken worden.

 

En:

Ook nu dragen we op een professionele, veilige, wijze zorg voor jouw zwangerschap, bevalling en kraambed!

 

Hartelijke groet,

Team Linde